LÄSÅRET 2019- 2020

Hösttermin: 20/8-19/12

Vårtermin: 8/1-12/6

Studiedagar: 26- 27/9, 7/1, 14/4, 20/5