LÄSÅRET 2020-2021

Hösttermin: 19/8-22/12                      Vårtermin: 13/1-15/6

Studiedagar: 21-22/9                            11-12/1, 12/2, 1/4

Läsåret 2021-2022

Hösttermin: 18/8-21/12                      Vårtermin: 11/1-14/6