Vårterminen 2018

9 januari – 13 juni

Studiedag: 29/3

Läsåret 2018-2019

Hösttermin: 20/8-20/12

Vårtermin: 8/1-12/6