Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Historia

Kannebäcks friskoleförening -KFF- i Västra Frölunda , bildades den 14 december 1992. Protesterna mot nedläggningen av den kommunala Kannebäcksskolan hade inte gett något resultat. Att starta en friskola var det enda kvarvarande alternativet för att få behålla en skola i närområdet. Tursamt nog kom KFF i kontakt med en Freinet-inspirerad lärargrupp som var ”på jakt” efter en skola. Dessa lärare blev kärnan i skolan när den sedan startade höstterminen 1993.

Skämtet om att stadsdelsförvaltningen skulle bygga om Kannebäcksskolan till kontor och KFF det ”vita huset” till skola blev verklighet. Med det undantaget att stadsdelsförvaltningen fick bygga om Björkhöjdsskolan istället. Vår gamla skola kom till största delen istället att användas för hörselskadade barn, vilket samtidigt gjorde det möjligt för Kannebäcksskolans Montessori-verksamhet att vara kvar.

En bergknalle på området har alltid kallats ”drakis” av barnen, därför blev Drakbergsskolan det populäraste namnförslaget på skolan vid en omröstning.

Mål / Arbetsplaner

Målet är att utveckla en skola:

  • Där eleverna tillsammans med föräldrar, lärare och övrig personal känner delaktighet i och tar ansvar för skolans arbete.
  • som motiverar eleverna att ta eget ansvar för sin utbildning.
  • som motiverar eleverna att ta ett kollektivt ansvar för sin skola.
  • som stärker varje enskild elevs självtillit och positiva utveckling.
  • som bygger på en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna.
  • där barnens arbete utgår ifrån deras egen verklighet och det samhälle de lever i.
  • som påverkar eleverna till att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling.
  • som stimulerar eleverna till ett aktivt och undersökande arbete.
  • där skolarbetet växlar mellan teori och praktik.

Elevernas, föräldrarnas och personalens engagemang är en förutsättning för att vi ska lyckas med detta arbete.