På Drakbergsskolan finns studiehjälp för eleverna under skoltid.
I musikundervisningen satsar vi på ensemblespel från åk. 4.
I årskurs 8 och 9 har vi en estetisk profilering, där eleverna kan fördjupa sig i bild, musik och slöjd.
Vi erbjuder alla elever fritids till och med åk. 3.

 

   

Studiehjälp