Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Välkommen till oss

Vi är en F-9 skola i Västra Frölunda. Verksamheten är organiserad som en förening, samordnad av en styrelse av personal och föräldrar.

Vår pedagogik är inspirerad av pedagogen Freinets tankar. Dessa bygger bland annat på frihet i uttrycksformer och stort elevdeltagande. Filosofin tar sig praktiskt uttryck i elevarbeten runt om i skolans lokaler.

Skolans namn har sitt ursprung i den bergknalle på området som allmänt omnämns som ”drakis”.

Drakbergsskolan

Urvalsprincipen för lediga elevplatser

Vid antagning av nya elever till Drakbergsskolan tillämpas principerna om syskonförtur och geografisk närhet.

Syskonförtur innebär att syskon till elev på skolan i första hand ges företräde till en ledig plats. Närhetsprincipen innebär att ledig elevplats erbjuds barn med boendeadress närmast inom radien från Drakbergsskolan.

Drakbergsskolan

Börja hos oss

Skolansökan

Välkommen att ansöka om plats i förskoleklass hos oss. Vi behöver er ansökan senast sista januari samma år.

Till övriga årskurser tar vi emot nya elever i mån av plats. Kontakta skoladministratör Lars Lorentzon för mer information.

Antagna till förskoleklass

Redan under förskolans sista halvår erbjuds elever, som är antagna till förskoleklass, inskolningstillfällen på Drakbergsskolan. Det är en fin möjlighet att se våra lokaler, prata med våra lärare och få svar på frågor.

Drakbergsskolan

Senaste nytt | Aktuellt

SALSA – Skolverkets statistik för skolors meritvärden

Diagrammet nedan visar ett genomsnittligt meritvärde för Drakbergsskolan, årskurs 9, i fördelning på kön senaste tio åren i 16 ämnen, 17 om moderna språk ingår. De streckade linjerna är medeltal för skolor i Göteborg. (Skolverket, 2024)

Skolinspektionen om skolans måluppfyllelse – ”I hög utsträckning”

Under våren 2023 genomförde Skolinspektionen (SI 2023:1282) en regelmässig kvalitetsgranskning av Drakbergsskolan avseende verksamhetens kvalitét och andra riktlinjer. Med tre kvalitétsnivåer, "i hög utsträckning" som bäst, så bedömer Skolinspektionen fyra områden...

Drakbergsskolan 30 år 2023

I höstas var det 30 år sedan föreningen Kannebäcks friskoleförening bildades. Föreningen står idag som huvudman till vår skola. Drakbergsskolan öppnade portarna till sina första elever augusti 1993.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Vem är huvudman för Drakbergsskolan

Drakbergsskolan är en friskola och drivs med en ideell förening som huvudman, Kannebäcks friskoleförening (KFF). Föreningens styrelse består av representanter ur skolpersonal och elevernas föräldrar.

K

Vilka är KFF

KFF, eller Kannebäcks friskoleförening, representerar friskolan Drakbergsskolan som huvudman. Föreningens styrelse består av representanter av skolpersonal och elevernas föräldrar.

K

Varför behöver jag vara medlem i Kannebäcks friskoleförening?

Kannebäcks friskoleförening är en förutsättning för att skolan ska finnas så vi hoppas på ditt medlemskap. Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och år.

K

Är Drakbergsskolan och Kannebäcksskolan samma skola?

Nej. Kannebäcksskolan är Drakbergsskolans närmaste granne, en kommunal skola för elever med anpassad undervisning.

K

Vilket hus är Drakbergsskolan?

Vår skola är den vita huvudbyggnaden i vinkel med ett vitt annex, kallat Lilldraken.

K

Hur många klasser är det på skolan?

Skolan är en F-9 skola med en klass i varje årskull. Varje klass är cirka 25 elever vilket gör att det totalt är cirka 250 barn på Drakbergsskolan.