Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Urvalsprincipen för lediga elevplatser

Vid antagning av nya elever till Drakbergsskolan tillämpas principerna om syskonförtur och geografisk närhet.

Syskonförtur innebär att syskon till elev på skolan i första hand ges företräde till en ledig plats. Närhetsprincipen innebär att ledig elevplats erbjuds barn med boendeadress närmast inom radien från Drakbergsskolan.

Öppethus för nya elever och föräldrar

Varje vår hälsar vi välkomna till Drakbergsskolan med ett ÖppetHus-tillfälle. Det är en möjlighet att se våra lokaler, prata med våra lärare och få svar på frågor.

Se aktuellt datum på startsidan under KALENDARIUM

Redan under förskolans sista halvår erbjuds föräldrar och barn praktikdagar i förskoleklassen.

Ansökningstider

Välkommen att ansöka om elevplats hos oss.

Kontakta skoladministratör Lars Lorentzon för mer information.

lars@drakbergsskolan.se

031-89 28 50

Kontakta skolan

Skolexpedition: 
031 89 28 50

Fritids-Draken:
073 589 8925

Adress

Bronsåldersgatan 82, vita tvåplans vinkelhuset