Ni kan förvänta er av oss som personal:

 • Att vi ser till varje barns behov, både socialt och kunskapsmässigt och utifrån det lägger upp vårt arbete.
 • Att vi tar regelbunden kontakt med er föräldrar för att kunna samarbeta på bästa sätt.
 • Att vi är engagerade, kompetenta och arbetar för att tillgodose varje enskild elevs behov.
 • Att konflikter och andra händelser tas på allvar och hanteras enligt skolans rutiner.
 • Att vi arbetar för att alla skall följa ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.

Vi förväntar oss av dig som förälder:

 • Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt barns lärande och utveckling.
 • Att du informerar oss om vad vi behöver tänka på i mötet med ditt barn.
 • Att du förmedlar en positiv syn på skola och utbildning till ditt barn.
 • Att du ger ditt barn bästa möjliga förutsättningar genom att tillfredställa de grundläggande behoven.
 • Att du tagit del av ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.

Vi förväntar oss av dig som elev på Drakbergsskolan:

 • Att du följer ”Drakbergsskolans policy för en trygg och lärande miljö”.
 • Att du har ett positivt förhållningssätt till andra elever och personal.
 • Att du gör ditt bästa vad gäller din egen utveckling, både beträffande studier och social utveckling.
 • Att du säger till om något inte känns bra, något behöver förändras eller om du eller någon annan behandlas illa.
 • Att du är aktsam om skolans lokaler, utemiljö och material.