LÄSÅRET 2022-2023

Hösttermin: 17/8-21/12                      Vårtermin: 10/1-13/6

LÄSÅRET 2023-2024

HÖSTTERMIN: 16/8-21/12                  VÅRTERMIN: 9/1-11/6