LÄSÅRET 2021-2022

Hösttermin: 18/8-21/12                      Vårtermin: 11/1-14/6

Studiedagar: 20-21/9, 10/1, 8/4, 25/5

LÄSÅRET 2022-2023

Hösttermin: 17/8-21/12                      Vårtermin: 10/1-13/6