Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Diagrammet nedan visar ett genomsnittligt meritvärde för Drakbergsskolan, årskurs 9, i fördelning på kön senaste tio åren i 16 ämnen, 17 om moderna språk ingår. De streckade linjerna är medeltal för skolor i Göteborg. (Skolverket, 2024)