Flat Preloader Icon

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

DRAKBERGSSKOLAN

Den lilla skolan med stor närhet

Under våren 2023 genomförde Skolinspektionen (SI 2023:1282) en regelmässig kvalitetsgranskning av Drakbergsskolan avseende verksamhetens kvalitét och andra riktlinjer. Med tre kvalitétsnivåer, ”i hög utsträckning” som bäst, så bedömer Skolinspektionen fyra områden plus huvudman.

Gällande Rektors ledarskap; Undervisning; Trygghet och studiero, så bedöms Drakbergsskolan uppnå måluppfyllelse ”i hög utsträckning”. Gällande Bedöming och betygssättning, liksom Huvudmans styrning och stöd: måluppfyllelse i mellannivån ”i flera delar”, vilket innebär ett par utvecklingsområden.

Dessa utvecklingsområden har rektor och huvudman redan tagit tag . Men det kan inte nog understrykas, hur stolt huvudman är för de omdömen som Skolinspektionen gör av Drakbergsskolans verksamhet, efter intervjuerna med rektor, lärare och elever på skolan.

Vi ska se om vi kan redovisa Skolinspektionens rapport här. Men om jag inte löser det så eposta skola eller styrelsen för en egen kopia.

Lättade hälsningar och Glad sommar önskar KFF styrelse gm ordförande.

Sofia Gullstrand