Vid intagning av nya elever, tillämpas principen om syskonförtur och närhetsprincipen.