Freinet- rörelsens pedagogiska kärna består av fyra arbetsmetoder:

    • Att arbeta med ”fria uttrycksformer”, som innebär att barnet uppmuntras att uttrycka sig fritt i bild, ord, rörelse och ljud och därigenom utveckla sin fantasi och skaparkraft.
    • Att använda ”verkligheten som lärobok” i konkret bemärkelse.
    • Att med hjälp av ”korrespondens” skapa en kommunikation och tillägna sig ett globalt medvetande.
    • Att arbeta ”kooperativt”, det vill säga samarbeta i en kooperativ miljö där barnet inte förlorar sin identitet.